Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 9079/BKH-QLDA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Nhạc
Ngày ban hành: 26/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9079/BKH-QLDA
Về việc xác nhận Danh Mục hàng hoá nhập khẩu Điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1998

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đã uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.

Nhằm tiếp tục đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tạo Điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng thủ tục nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh, sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Thương mại, Tài chính và Tổng cục Hải quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xác nhận đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu Điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trước đây quy định tại Thông tư số 01/LB ngày 31/10/1995 của liên Bộ Thương mại, Tài chính Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư - nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Hải quan, nay thực hiện như sau:

1. Khi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét phê duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hoá theo uỷ quyền của Bộ Thương mại trong trường hợp các doanh nghiệp đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu Điều chỉnh theo quy định tại Thông tư liên Bộ nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xác nhận làm cơ sở để Sở Thương mại trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh tự xem xét và quyết định việc nhập khẩu hàng hoá theo uỷ quyền của Bộ Thương mại đối với tất cả doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất kể cả trong các trường hợp Điều chỉnh danh Mục hàng hoá nhập khẩu.

3. Trường hợp Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh chưa được thành lập hoặc đã được thành lập nhưng chưa được Bộ Thương mại uỷ quyền, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, như quy định tại Mục 1.

4. Các trường hợp cần đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu Điều chỉnh được quy định tại Thông tư liên Bộ nói trên và tại Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14-3-1998 của Bộ Thương mại thực hiện trên cơ sở:

- Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Giấy phép đầu tư;

- Giải trình kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ trình xin cấp Giấy phép đầu tư. Giấy phép Điều chỉnh:

- Lý do xin Điều chỉnh, bổ sung danh Mục hàng hoá nhập khẩu (như để đảm bảo về công nghệ, chất lượng và giá thành sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ môi sinh môi trường...);

- Tình hình thực hiện việc nhập khẩu;

- Danh Mục hàng hoá xin Điều chỉnh, bổ sung.

Việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo quy định tại các Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 1/12/1997 và số 491/1998QĐ-BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh quy định cụ thể và niêm yết công khai các thủ tục xác nhận, phê duyệt danh Mục nhập khẩu hàng hoá; đồng thời thông báo tới các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh phản ánh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xử lý.

 

Nguyễn Nhạc

(Đã ký)  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41