Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 904/CV-NHNN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 23/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 904/CV-NHNN1 NGÀY 23-9-1999 VỀ VIỆC CHO VAY THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NẰM TRONG TỔNG GIÁ THANH TOÁN TIỀN MUA VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Về việc Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay phần thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào phải trả cho người bán, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Quy định TCTD không được cho vay "Số tiền thuế phải nộp" tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 324/1998/QĐ-NHNN1 ngày 30/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là áp dụng đối với việc TCTD cho vay đối với khách hàng để nộp thuế trực tiếp cho NSNN.

2. Khoản thuế giá trị gia tăng trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào mà khách hàng phải trả cho người bán không thuộc đối tượng hạn chế cho vay tại quy định nêu trên TCTD xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc cho vay trên cơ sở bảo đảm hiệu quả và thu hồi được vốn.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các Tổ chức tín dụng biết và thực hiện.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 904/CV-NHNN1
Lending by Credit Institutions to customers to finance the VAT component in the total payment of material supply, goods and services

Hanoi, September 23rd , 1999

 

To: Credit Institutions

The State Bank's opinion on the lending by Credit Institutions to customers to finance the VAT component in the total payment of material supply, goods and services which is made to the supplier is as follows:

1. The provisions which provides that Credit Institutions shall not lend to finance "taxes to be paid" as stated in item a paragraph 2 Article 9 of the Regulation on lending by Credit Institutions to customers issued in conjunction with Decision No. 324/QD-NHNN1 dated 30 September, 1998 by the Governor of the State Bank shall apply to the lending by Credit Institutions to customers to finance the tax payment which is made directly to the State Budget.

2. The VAT component in the total payment of material supply, goods and services acquired which is made to the sellers by the customers shall not be subject to the restriction provided for in the above-mentioned provisions. The Credit Institutions shall consider, decide and take responsibility for the lending on the basis of ensuring the effectiveness and loan recovery.

The State Bank gives notice to the Credit Institutions for their knowledge and compliance.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Le Duc Thuy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 904/CV-NHNN1 ngày 23/09/1999 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38