Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 904/CP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 31/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904/CP-NN
V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình thủy lợi Phước Hoà

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng cục Địa chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 610/BNN-XDCB ngày 13 tháng 3 năm 2002, công văn số 1784/BNN-XDCB ngày 2 tháng 7 năm 2002, công văn số 1304/BNN-XDCB ngày 15 tháng 5 năm 2002, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2686 BKH/VPTĐ ngày 2 tháng 5 năm 2002, công văn số 4673 BKH/VPTĐ ngày 24 tháng 7 năm 2002 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình thuỷ lợi Phước Hoà, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình thuỷ lợi Phước Hòa như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh hồ sơ dự án công trình thuỷ lợi Phước Hoà theo hướng dự án chia làm 3 hợp phần chính gồm:

- Hợp phần I: Đầu tư công trình đầu mối, kênh chuyển nước qua hồ Dầu Tiếng, khu tưới Bình Long, kênh chính Tân Biên và kênh chính Đức Hoà; tổng mức vốn đầu tư hợp phần này là 105,44 triệu USD.

- Hợp phần II: Đầu tư hệ thống kênh tưới dưới kênh chính và kênh nội đồng của các khu tưới Tân Biên và Đức Hoà; tổng mức vốn đầu tư hợp phần này là 42,68 triệu USD.

- Hợp phần III: Đầu tư kênh dẫn, kênh chính và kênh nội đồng khu dưới Bình Dương; tổng mức vốn đầu tư hợp phần này là 37,77 triệu USD. Vốn đầu tư hợp phần này sẽ sử dụng vốn kết dư của nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn do địa phương thu xếp.

2. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 108/TB-VPCP ngày 4 tháng 7 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ và sau khi đã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự án, uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình thuỷ lợi Phước Hoà và chịu trách nhiệm toàn diện về dự án trước Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sắp xếp thứ tự ưu tiên, quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vố và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xác định nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), vốn vay của Cơ quan Phát triển pháp (AFD) và cân đối nguồn vốn trong nước để thực hiện dự án.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tổ chức chỉ đạo việc đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề khác có liên quan đối với dự án thuộc thẩm quyền của địa phương./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 904/CP-NN ngày 31/07/2002 ngày 31/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thu dự án công trình thuỷ lợi Phước Hoà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!