Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 899/CP-QHQT ngày 30/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung dụng hỗn hợp và Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch

Số hiệu: 899/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 30/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 899/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định khung dụng hỗn hợp và Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4305/BKH-KTĐN, ngày 10 tháng 7 năm 2002) và của Bộ Tài chính (công văn số 7649/TC-TCĐN, ngày 12 tháng 7 năm 2002) về việc phê duyệt Hiệp định khung tín dụng hỗn hợp lần thứ ba và Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ Vương quốc Đan Mạch do Bộ Ngoại giao Đan Mạch đại diện và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện về các thủ tụ và điều khoản chung, các thể chế và khung tài chính cho tín dụng có ràng buộc (tín dụng hỗn hợp) của Đan Mạch dành cho nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định này với đại diện được uỷ quyền của Chính phủ Đan Mạch.

2. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định hạn mức tín dụng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nordea Bank Danmark A/S và giao cho Bộ Tài chính ký Hiệp định này với Ngân hàng Nordea (Đan Mạch).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị danh mục các dự án sử dụng tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Đồng ý điều kiện cho vay lại theo đề nghị của Bộ Tài chính tại mục 2 công văn số 7649/TC-TCĐN ngày 12 tháng 7 năm 2002 để áp dụng cho các dự án được Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch.

5. Chỉ định Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch đại diện cho Bộ Tài chính để nhận và chuyển các thông báo tố tụng (nếu có) trong khuôn khổ Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch cho Bộ Tài chính./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 899/CP-QHQT ngày 30/07/2002 ngày 30/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung dụng hỗn hợp và Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69