Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8895/BKH/VPXT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 31/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8895/BKH/VPXT
về việc đấu thầu mua sắm hàng hoá

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Gần đây một số tổ chức quốc tế và nhà thầu cung cấp hàng hoá có thư khiếu nại về việc trong hồ sơ mời thầu cung cấp hành hoá, một số chủ đầu tư đưa ra tiêu chuẩn hàng hoá phải thuộc các nước nhóm G7 hoặc EU, vì vậy đã làm giảm tính cạnh tranh và không tạo được sự bình đẳng giữa các nhà thầu.

Để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Bên mời thầu trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng và minh bạch của công tác đấu thầu, với chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý đối với hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hoá (không phụ thuộc vào yêu cầu của nhà tài trợ), cụ thể như sau:

1. Nội dung hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hoá phải bảo đảm theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ, Chương I và Chương II Phần thứ ba Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các cụm từ Nhóm G7, EU được sử dụng khi nói về các nước trong tổ chức kinh tế chính trị, không được dùng làm tiêu chuẩn hay điều kiện tiên quyết của hồ sơ mời thầu.

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đấu thầu mua sắm hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.975

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!