Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 877/CP-QHQT ngày 03/07/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khuyến khích vào bảo hộ đầu tư với Quỹ OPEC

Số hiệu: 877/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 03/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 877/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định khuyến khích vào bảo hộ đầu tư với Quỹ OPEC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 630/NHNN-QHQT ngày 16 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với  Quỹ OPEC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư đã ký giữa CHXHCN Việt Nam và Quỹ OPEC Phát triển Quốc tế.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại với Quỹ OPEC về việc Chính phủ CHXHCN Việt Nam đã phê duyệt Hiệp định này: Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định đã ký.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo Hiệp định đã ký có hiệu lực và triển khai thực hiện.

 

  

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 877/CP-QHQT ngày 03/07/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khuyến khích vào bảo hộ đầu tư với Quỹ OPEC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938
DMCA.com Protection Status