Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 866/TTg-QHQT về việc Hiệp định khung về Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 866/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 866/TTg-QHQT
V/v Hiệp định khung về Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2008 - 2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công Nghệ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ ( công văn số 1247/BKHCN-HTQT ngày 03 tháng 6 năm 2008 ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu giữa hai nước giai đoạn 2008 - 2010, như kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đan Mạch./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- TTg CP và các PPTg ( để b/c );
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3 )

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 866/TTg-QHQT về việc Hiệp định khung về Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122