Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 857/UBND-VHXH đính chính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 857/UBND-VHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/UBND-VHXH
Về việc đính chính Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh.

Kiên Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 26/8/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo, nên ở Điều 5, Khoản 1, Điểm d của Quy định kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND có nêu:

“Thù lao cho cộng tác viên dân số - KHHGĐ:…và 0,15% mức lương tối thiểu hiện hành đối với các địa bàn còn lại.”

Nay xin đọc lại là: “Thù lao cho cộng tác viên dân số - KHHGĐ:…và 0,15 mức lương tối thiểu hiện hành đối với các địa bàn còn lại.”

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xin đính chính để các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ thực hiện./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 857/UBND-VHXH đính chính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184