Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 826/TĐC-ĐGPH về việc Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 826/TĐC-ĐGPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 826/TĐC-ĐGPH
V/v Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Ngày 15/8/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 1119/TĐC-ĐGPH hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN), trong đó tại Phụ lục – Phương pháp thử của QCVN 2:2008/BKHCN, mục 4 – Kiểm tra kích thước và phạm vi bảo vệ quy định “Mũ được đội khít lên dạng dầu thử theo cỡ tương ứng và tiến hành kiểm tra”.

Để thống nhất cách thực hiện quy định này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn như sau:

1. Việc kiểm tra chu vi vòng đầu của mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (sau đây viết tắt là MBH):

Quy định “Mũ được đội khít lên dạng đầu thử theo cỡ tương ứng và tiến hành kiểm tra” được hiểu là khi kiểm tra chu vi vòng đầu của MBH, thử nghiệm viên đội MBH thử nghiệm lên dạng đầu thử sao cho MBH đội vừa khít vào 01 dạng đầu thử, sai số cho phép giữa chu vi vòng đầu của MBH và dạng đầu thử là + 0,5 cm. Chu vi vòng đầu được đo tại đường AA’ trong Hình 2 QCVN 2:2008/BKHCN.

2. Các dạng đầu thử để thực hiện các phép thử đối với MBH

TT

Cỡ dạng đầu có chu vi, mm

Khối lượng toàn bộ của khối va đập khi thử hấp thụ xung động, kg

1.

455

1,97 ± 0,75

2.

495

3,10 ± 0,10

3.

515

3,50 ± 0,11

4.

535

4,10 ± 0,12

5.

575

4,70 ± 0,14

6.

605

5,60 ± 0,16

7.

625

6,10 ± 0,18

3. Ngoài ra, khi có các loại MBH có chu vi vòng đầu đặc biệt cần thử nghiệm, các tổ chức chứng nhận hợp quy MBH nên tham khảo tiêu chuẩn BSI EN 960:2006 để có được các thông số cơ bản của dạng đầu thử cho phù hợp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận hợp quy biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Các đơn vị: TC, KHTC, TTra, VP, TTTCCL, Cục QLCLHH, Trung tâm TTin TĐC (để phối hợp)
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 826/TĐC-ĐGPH về việc Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.072

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49