Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 811/VPCP-TCCB ngày 25/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch duyệt dự thảo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Số hiệu: 811/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 25/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 811/VPCP-TCCB
V/v kế hoạch duyệt dự thảo  chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

Các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng,
Trưởng các đơn vị trực thuộc VPCP.

Thực hiện quyết định số 156/QĐ-VPCP ngày 29/01/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ về việc thành lập tổ công tác, nghiên cứu xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quy chế làm việc của Văn phòng chính phủ.

Ngày 18/02/2003 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đã có công văn số 705/VPCP-TCCB chỉ đạo các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng chính phủ chủ động xây dựng chức năng, nhiệm vụ.

Căn cứ vào biên bản họp tổ công tác ngày 31/3/2003, đề nghị lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng chính phủ thực hiện ngay một số công việc sau:

1/ Các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, hoàn chỉnh dự thảo gửi tổ công tác (qua Vụ TCCB) trước ngày 28/02/2003.

Tổ công tác dự kiến kế hoạch làm việc với đơn vị để rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị như sau:

+ Từ ngày 03/03/2003 đến ngày 07/03/2003 các đơn vị:

- Trung tâm tin học,

- Vụ Pháp  chế,

- Vụ Nội chính,

- Vụ I,

- Vụ II,

- Vụ III,

- Vụ Kinh tế tổng hợp,

- Vụ Công nghiệp,

- Vụ Nông nghiệp,

- Vụ Dầu khí,

- Vụ Đổi mới và PTDN.

+ Từ ngày 10/03/2003 đến ngày 14/03/2003 các đơn vị:

- Vụ Quan hệ Quốc tế,

- Vụ Khoa giáo,

- Vụ Văn xã,

- Vụ IV,

- Vụ Cải cách hành chính,

- Vụ Địa phương,

- Trung tâm Thông tin báo chí.

- Vụ Hành chính,

- Vụ Tổ chức cán bộ,

- Vụ tổng hợp,

- Cục Quản trị-Tài vụ,

- Cục Quản trị 2.

Lịch cụ thể, tổ công tác sẽ trực tiếp thông báo cho các đơn vị.

- Thành phần dự duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị gồm:

+ Các thành viên tổ công tác.

+ Đồng chí phó Chủ nhiệm phụ trách.

+ Tập thể lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị.

2/ Từ ngày 17/03/2003 đến ngày 21/3/2003 tổ công tác thảo luận, có ý kiến thống nhất cuối cùng.

3/ Từ ngày 24/03/2003 đến ngày 28/03/2003 hoàn chỉnh văn bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 811/VPCP-TCCB ngày 25/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch duyệt dự thảo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224