Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư nước ngoài và quản lý đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 808/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 31/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 808/CP-QHQT
Về việc phân cấp cấp giấy phép đtnn và quản lý đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 808/CP-QHQT NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP ĐTNN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3132/BKH-ĐTNN ngày 26 tháng 5 năm 2000), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc tăng cường phân cấp hơn nữa thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài cho các địa phương là một chủ trương lớn của Chính phủ. Tuy vậy, quá trình thực hiện công tác này trong thời gian qua cho thấy còn có nhiều vấn đề bất cập, thiếu sót nghiêm trọng, đòi hỏi phải được tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trước mắt, trong khi chờ đợi quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương vẫn tiếp tục thực hiện mức phân cấp thẩm quyền quyết định dự án đầu tư nước ngoài như quy định tại các Quyết định số 386/TTg ngày 7/6/1997 số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20/2/1998 và số 233/1998/QĐ-TTg ngày 1/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương tiến hành đánh giá, tổng kết lại một cách toàn diện quá trình thực hiện phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép và quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các địa phương, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế và kiến nghị những vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định dự án và quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài phù hợp với tinh thần Luật Đầu tư nước ngoài mới được sửa đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

                                (Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư nước ngoài và quản lý đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49