Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 807/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 807/TTG-ĐMDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2459/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2005, công văn số 3399/GTVT-TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2005) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 6522 TC/TCDN ngày 31 tháng 5 năm 2005), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3416/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2005), về việc bổ sung hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới vào Danh Mục B - Phụ lục danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP; BTCN.PCN Nguyễn Công Sựcác Vụ TH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Thủ Tướng Chính Phủ số 807/TTg-ĐMDN ngày 17/06/2005 về việc bổ sung hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ công ích

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.412

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122