Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Điều 15 Nghị định 61/1998/NĐ-CP

Số hiệu: 796/CV-NHNN3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 796/CV-NHNN3

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 796/CV-NHNN3 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/1998/NĐ-CP

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Ngày 15/8/1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/1998/NĐ-CP về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Qua triển khai thực hiện, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phản ảnh vướng mắc về thời hạn thanh tra theo Điều 15 của Nghị định. Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 3390/VPCP-VII ngày 28/7/1999 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: "Cho phép ngành Ngân hàng được thực hiện thời hạn thanh tra đối với đối tượng thanh tra là các đơn vị hạch toán kinh doanh". Cụ thể là:

- Các sở giao dịch;

- Các chi nhánh và công ty trực thuộc hạch toán kinh doanh:

- Công ty trực thuộc hạch toán độc lập.

Mỗi đơn vị trên là một đối tượng thanh tra, áp dụng thời hạn thanh tra là 30 ngày và được gia hạn tối đa không quá 30 ngày theo đúng nội dung tại Điều 15 Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các đơn vị thực hiện. Trong quá trình thanh tra. có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng) để nghiên cứu giải quyết.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Điều 15 Nghị định 61/1998/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571
DMCA.com Protection Status