Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7824/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7824/VPCP-KTN
V/v các giải pháp cấp bách đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và cơ chế thực hiện.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 7950/BCT-ĐTĐL ngày 29 tháng 8 năm 2011); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6844/BKHĐT-KTCN ngày 10 tháng 10 năm 2011), Tài chính (công văn số 12816/BTC-QLN ngày 26 tháng 9 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3786/BTNMT-KH ngày 12 tháng 10 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 5582/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2011) về các giải pháp cấp bách đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và cơ chế thực hiện; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện tối đa cho Chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện 500, 220, 110 kV cấp bách, bảo đảm cung cấp điện cho Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 tại danh mục gửi kèm công văn nêu trên của Bộ Công Thương; bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phân công một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực thuộc sớm hoàn thành các thủ tục về thỏa thuận địa điểm, cấp phép xây dựng, phê duyệt đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các Dự án.

2. Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện VII theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), v. (31).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7824/VPCP-KTN ngày 04/11/2011 về giải pháp cấp bách đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và cơ chế thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!