Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Số hiệu: 78/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 21/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/NHNN-QLNH
V/v mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Để tạo Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của các TCTD đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý ngoại hối trong Điều kiện hội nhập, NHNN hướng dẫn cụ thể việc mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của các TCTD được qui định tại Điểm 4 Mục I, chương V phần thứ hai Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 hướng dẫn Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 16/4/1999 hướng dẫn Nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối như sau:

1. Đối với các TCTD đã được NHNN cấp Giấy phép hoạt động ngoại hối, trong đó có nội dung được thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ ở nước ngoài và Giấy phép mở và sử dụng TK ngoại tệ ở nước ngoài, khi có nhu cầu mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài thì Tổng Giám đốc (Giám đốc) được quyền tự quyết định.

2. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài, TCTD phải báo cáo bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) cho NHNN (Vụ quản lý ngoại hối) đồng thời sao gửi Vụ các Ngân hàng để theo dõi, quản lý.

3. Các TCTD được phép mở và sử dụng TK ngoại tệ ở nước ngoài phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo công văn số 1247/NHNN-QLNH ngày 15/11/2002 của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các TCTD biết và thực hiện.

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

Mẫu đăng ký mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /CV
Tỉnh, TP ngày tháng năm
V/v đăng ký mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

 

 

Kính gửi:

- Vụ quản lý Ngoại hối,
 - Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 (Ngân hàng Nhà nước)

Tên tổ chức tín dụng:

Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):

Trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Số Giấy phép hoạt động ngoại hối: Ngày cấp:

Số Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài:

Ngày cấp:

TCTC... xin báo cáo với NHNN về việc mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài, cụ thể như sau:

- Ngày tháng năm mở thêm TK ngoại tệ ở nước ngoài.

- Số tài Khoản:

- Loại ngoại tệ:

- Tại Ngân hàng: nước:

- Mục đích mở thêm tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài:

chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
 (ký tên và đóng dấu)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------------------

No. 78/NHNN-QLNH
Re: opening of foreign currency account in foreign countries

Hanoi, January 21, 2003

 

To:

- General Managers (Managers)
- Credit Institutions permitted to engage in foreign exchange activities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113