Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7765/UBND-NN về xử lý sạt lở bờ tả sông Đáy xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7765/UBND-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7765/UBND-NN
V/v xử lý sạt lở bờ tả sông Đáy xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2701/KH&ĐT-NN ngày 06 tháng 8 năm 2009 về việc xử lý sạt lở bờ tả sông Đáy thuộc địa phận xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa:

- Cảnh báo nguy hiểm, ngăn không cho người, phương tiện đi lại trong khu vực nguy hiểm do nguy cơ sạt lở đất bờ tả sông Đáy thuộc xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, giữ an toàn cho đê điều;

- Tổ chức triển khai xử lý hộ chân khẩn cấp chống sạt lở tại các vị trí đang diễn ra sạt lở đất, nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và đê điều tại khu vực nêu trên; đảm bảo công trình hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2009, phục vụ ngay công tác phòng, chống lụt bão theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn huyện Ứng Hòa về chuyên môn kỹ thuật xử lý sự cố sạt lở trên.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất bố trí ngân sách Thành phố năm 2009 để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- VP UBND TP: Đ/c CVP, đ/c PVP Nguyễn Ngọc Sơn, đ/c PVP Lý Văn Giao, TH, KT, NN (Túy, Giang);
- Lưu: VT, NNHuy (2b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7765/UBND-NN ngày 11/08/2009 về xử lý sạt lở bờ tả sông Đáy xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250