Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 773/TĐC-HCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 773/TĐC-HCHQ
V/v: Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận được chỉ định

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN) kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN , trong đó có quy định các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến phương pháp thử áp dụng cho đồ chơi trẻ em.

Để triển khai thực hiện, ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TĐC hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn QCVN 3:2009/BKHCN.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được ý kiến của một số tổ chức chứng nhận được chỉ định về một số vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn về phương pháp thử, loại đồ chơi nhập khẩu khi đánh giá chứng nhận hợp quy và đề nghị được hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp này.

Để thống nhất hướng dẫn các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Ngày 18/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1426/BKHCN-TĐC hướng dẫn cụ thể các vấn đề nêu trên (sao gửi kèm theo).

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận được chỉ định biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 773/TĐC-HCHQ hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211