Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 764/TTg-KTN về việc đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 764/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 764/TTg-KTN
V/v đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1235/BNN-XD ngày 7 tháng 5 năm 2008) về tình hình thực hiện công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An có biện pháp tổ chức chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án thủy lợi Phước Hòa; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật và hoàn thành Kế hoạch tái định cư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu Hỗ trợ xã hội và nội đồng (OSDP), đảm bảo phù hợp với quy định trong nước và nhà tài trợ (ADB).

2. Thành lập Đoàn công tác gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ do 01 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 764/TTg-KTN về việc đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235