Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 759/CP-QHQT ngày 6/06/2003 của Chính phủ về việc dự án Đào tạo và nghiên cứu chính sách công trong khuôn khổ Quỹ CEG, Ôxtrâylia

Số hiệu: 759/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 759/CP-QHQT
V/v dự án Đào tạo và nghiên cứu chính sách công trong khuôn khổ Quỹ CEG, Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Ngoại giao;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2627 BKH/KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự án “Đào tạo và nghiên cứu chính sách công giai đoạn 2” trị giá 680.272 đô la Ôxtrâylia, trong đó Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả (CEG), 453.872 đô la Ôxtrâylia. Phần đóng góp của phía Việt Nam tương đương 32. 000 đô la Ôxtrâylia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự cân đối trong ngân sách hoạt động hàng năm của Học Viện.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận, thực hiện và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 759/CP-QHQT ngày 6/06/2003 của Chính phủ về việc dự án Đào tạo và nghiên cứu chính sách công trong khuôn khổ Quỹ CEG, Ôxtrâylia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794
DMCA.com Protection Status