Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 755/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 755/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 755/VPCP-KTTH NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ NGOẠI TỆ GỬI TRONG BƯU PHẨM, BƯU KIỆN

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Tổng cục Bưu điện
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Về đề nghị của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 396/TCHQ-PC ngày 24 tháng 01 năm 2002 trình Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ gửi trong bưu phẩm, bưu kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Bưu điện làm thủ tục trả lại cho người nhận số tiền gửi trong bưu phẩm, bưu kiện bị cơ quan Hải quan phát hiện trong thời hạn từ Quý I năm 2001 tới hết Quý I năm 2002.

2. Tổng cục Bưu điện và Ngân hàng Nhà nước chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định của Chính phủ số 20/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện.

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 755/VPCP-KTTH ngày 08/02/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ gửi trong bưu kiện, bưu phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!