Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc dự án năng lượng nông thôn

Số hiệu: 754/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 22/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 754/CP-CN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 754/CP-CN NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 36 ĐVN/HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 1999) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3013 BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 5 năm 1999) về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án năng lượng nông thôn do Ngân hàng thế giới cho vay vốn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư Dự án năng lượng nông thôn do Ngân hàng thế giới cho vay vốn thuộc tài khoá 1999 - 2002 theo đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại Công văn số 36 ĐVN/HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 1999 và 1754 EVN/ĐNT-MN ngày 14 tháng 4 năm 1999.

2. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Công ty Điện lực 1, 2, 3 là các đơn vị trực tiếp làm chủ đầu tư của các dự án năng lượng nông thôn thành phần tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp... để hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi trình duyệt theo quy định hiện hành.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam cần nêu rõ các nội dung để kiến nghị trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về: Cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc điểm của Dự án; phân cấp phê duyệt và quản lý dự án; đấu thầu để có đơn vị Điện lực quản lý và phân phối vật tư thiết bị; đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý chất lượng; không hình thành các Ban quản lý dự án riêng cho từng xã... nhằm giảm tối đa nguồn vốn đầu tư để dự án đạt hiệu quả cao.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đàm phán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để ký Hiệp định vay vốn của Ngân hàng thế giới theo yêu cầu đề ra.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định phần bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Uỷ ban nhân dân các địa phương được đầu tư lưới điện thuộc Dự án năng lượng nông thôn có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch và cơ cấu sản xuất cho phù hợp với tình hình mới, có trách nhiệm đóng góp vốn từ ngân sách địa phương và chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng, tái định cư đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc dự án năng lượng nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721
DMCA.com Protection Status