Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 744/CP-CN ngày 01/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ

Số hiệu: 744/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 744/CP-CN
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Giao thông vận tải,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Hải quan,
- Quỹ hỗ trợ phát triển,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (tờ trình số 998/T-KHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2002) và của Bộ Công nghiệp (công văn số 2067/CV-KHĐT ngày 4 tháng 6 năm 2002); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3690 BKH/VPXT ngày 12 tháng 6 năm 2002, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ bao gồm 25 gói thầu với tổng giá trị là 1.637.882 triệu đồng (trong đó sử dụng ngoại tệ là 66.2069.358 USD) như đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

Đối với gói thầu số 1, thực hiện đấu thầu quốc tế hạn chế, nhưng cần có biện pháp để các đơn vị có năng lực trong nước thực hiện xây lắp và tham gia chế tạo, gia công các thiết bị phi tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng dự án.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam:

- Chịu trách nhiệm đối với công việc đã thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung các gói thầu tự thực hiện (bãi chứa nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; xây dựng tường rào và điện bảo vệ; thi công xây dựng các công trình khác) và gói chỉ định thầu (thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và giám sát xây dựng cảng chuyên dùng).

- Chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty Thép miền Nam) tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

3. Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đầu thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 744/CP-CN ngày 01/07/2002 ngày 01/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253