Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 740/VPCP-KTN về chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 740/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 740/VPCP-KTN
V/v chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (công văn số 31-TTr/BCĐTNB ngày 11 tháng 11 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4290/BNN-KTHT ngày 25 tháng 12 năm 2009), Công Thương (công văn số 12415/BCT-CNĐP ngày 08 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 23/BKH-KTNN ngày 23 tháng 12 năm 2009), Tài chính (công văn số 17673/BTC-HCSN ngày 16 tháng 12 năm 2009) về chủ trương triển khai Chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Khuyến khích việc liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, bảo đảm gắn kết được sự phát triển của từng lĩnh vực, từng địa phương với phát triển của toàn vùng, nhằm phát huy lợi thế, hiệu quả đầu tư của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 740/VPCP-KTN về chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


969
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203