Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 727/BBCVT-KHTC ngày 02/05/2003 của Bộ Bưu chính-Viễn thông về việc xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Số hiệu: 727/BBCVT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 727/BBCVT-KHTC
V/v xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Hải quan
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Các Hải quan cửa khẩu

Ngày  22/4/2003, Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông Sài Gòn (SPT) có công văn số 407/CV-SPT về việc Xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu. Tiếp theo Công văn số 910/TCBĐ-KH ngày 16/7/2002 của Tổng cục Bưu điện về việc Xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu, Bộ Bưu chính, Viễn thông có ý kiến như sau:

Hệ thống các thiết bị nhập khẩu theo Bản thoả thuận bổ sung số 20/CDMA-PACK1 ngày 31/3/2003 của Hợp đồng số 42/CDMA-PACK1 ngày 08/6/2002 do Công ty SPT ký với hãng LGE (Hàn Quốc) nhập khẩu hệ thống thiết bị CDMA thuộc dự án “Mở rộng  hệ thống mạng di động CDMA giai đoạn 2” toàn bộ hệ thống thiết bị này sẽ là tài sản cố định của Công ty SPT, hệ thống thiết bị này trừ hai loại thiết bị tại mục số 11 và 12 của phụ lục kèm theo mua trong nước thuộc loại thiết bị trong nước chưa sản xuất được (có danh mục kèm theo).

Hệ thống thiết bị mạng di động CDMA của bản thoả thuận nêu trên là hệ thống thiết bị chính, đồng bộ, phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất, các máy móc, thiết bị trong hệ thống này liên kết với nhau không thể tách rời, nếu thiếu một máy móc hoặc thiết bị nào đó trong hệ thống thiết bị đồng bộ này thì cả hệ thống không hoạt động được.

Căn cứ vào Thông tư số 122/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Qui định  chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; điểm 2.2. Thông tư số 99/20002/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ và tính thuế nhập khẩu.

Bộ Bưu chính, Viễn thông đề nghị Tổng Cục Hải quan, Hải quan Hải Phòng và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tính miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho lô hàng nêu trong hợp đồng nói trên theo đúng luật định./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Mạnh Dũng

 

DANH MỤC THIẾT BỊ NHẬP KHẨU
(Kèm theo công văn số 727/BBCVT-KHTC ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông )

01. Thiết bị MSC (Trung tâm chuyển mạch di động)

02. Thiết bị BSC/CAN (Bộ điều khiển trạm gốc/CAN)

03. Thiết bị BTS (hệ thống thu trạm gốc)

04. Thiết bị ANTENNA

05. Thiết bị WAP

06. Thiết bị PPS (hệ thống trả trước)

07. Thiết bị SMSC (Trung tâm dịch vụ truyền hình bản tin ngắn)

08. Thiết bị BSM (Bộ quản lý trạm gốc)

09. Thiết bị CSBS (Trung tâm tính cước và chăm sóc khách hàng)

10. Thiết bị Microwave (thiết bị viba)

 (Mua trong nước)

 

/11. Microwave Spare Part (phụ tùng thiết bị Viba)

/12. Power & Other (Bộ nguồn thu và những phần khác và

Extra BTS (Hệ thống thu trạm gốc mở rộng)./.

(Tổng cộng mười hai mục)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 727/BBCVT-KHTC ngày 02/05/2003 của Bộ Bưu chính-Viễn thông về việc xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status