Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7255/VPCP-VX ngày 31/12/2002 của Van phòng Chính phủ về việc chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt Nam với nước ngoài

Số hiệu: 7255/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7255/VPCP-VX
V/v Chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, Kế hoạch Và Đầu tư, Văn hoá thông tin;
- Ban tư tưởng - Văn hoá Trung ương;
- Đài truyền hình Việt nam.

Về đề nghị của Tổng cục V Bộ công an ( văn bản số 2518/B11 ngày 30 tháng 9 năm 2002) và ý kiến của Bộ Tài chính( văn bản số 12351 TC/HCSN ngày 14/11/2002), ý kiến của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương( văn bản số 2290 - CV/TTVH ngày 17/10/2002); ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư ( văn bản số 6906 BKH/LĐXH ngày 29/10/2002) về việc triển khai chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Đài truyền hình Việt nam chủ trì, cùng Bộ Ngoại giao, Bộ văn hoá - Thông tin, Bộ Kế hoạch -Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ  quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án triển khai chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt nam ở nước ngoài, Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài  truyền hình Việt nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7255/VPCP-VX ngày 31/12/2002 của Van phòng Chính phủ về việc chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt Nam với nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253