Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Số hiệu: 717/2000/CP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 717/2000/CP-NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 717/2000/CP-NN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TIỀN VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ CHÈ

Kính gửi:

- Tổng công ty Cà phê Việt Nam
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Công văn số 22/TCT-CV ngày 18 tháng 5 năm 2000), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3599 BKH/NN ngày 13 tháng 6 năm 2000), Tài chính (Công văn số 2843 TC/TCĐN ngày 14 tháng 7 năm 2000) và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 503/CV-NHNN14 ngày 8 tháng 6 năm 2000) về việc giải quyết khó khăn cho chương trình phát triển cà phê chè, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đối với khoản tín dụng nguồn vốn cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Tổng công ty Cà phê Việt Nam vay lại để cho nông dân vay trồng cà phê chè như cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1258/CP-NN ngày 24 tháng 10 năm 1998 về việc phê duyệt phương án hoàn trả vốn và thoả ước tín dụng cho chương trình phát triển cà phê chè vay vốn AFD. Mức lãi suất cho hộ nông dân vay cụ thể do Tổng công ty Cà phê Việt Nam quy định linh hoạt theo mức lãi suất thoả thuận, hoặc phân biệt vùng lãnh thổ, nhưng không được vượt quá mức lãi suất vay thương mại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm hạch toán khoản chênh lệch lãi suất được để lại để bù đắp rủi ro tín dụng và các khoản chi phí về nghiên cứu, đào tạo và quản lý theo quy định.

2. Đồng ý về nguyên tắc khoản chi phí thuê chuyên gia tư vấn về quản lý, nông học và công nghệ chế biến được thực hiện theo chế độ cấp phát cho dự án từ nguồn vốn vay nước ngoài theo phương thức ghi thu ghi chi Ngân sách Nhà nước. Tổng công ty Cà phê Việt Nam phải tiến hành đàm phán và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn để làm căn cứ Bộ Tài chính thực hiện ghi thu ghi chi Ngân sách Nhà nước.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152