Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 71/Cp-QHQT ngày 17/01/2003 của Chính phủ về việc Dự án nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế nhằm hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

Số hiệu: 71/Cp-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 17/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/Cp-QHQT
V/v Dự án nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế nhằm hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Bộ Tài chính;
 - Bộ Ngoại giao;
 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 249 BKH/KTĐN ngày 10 tháng 1 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực đào tạo về quản lý tài chính công và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm hỗ trợ hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Đồng ý về nguyên tắc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo về quản lý tài chính công và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm hỗ trợ hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam” do Quỹ  Đoàn kết  ưu tiên (FSP) Cộng hoà Pháp viện trợ không hoàn lại 2.000.000 Euro; vốn đối ứng 150.000 Euro do các cơ quan tham gia dự án đóng góp trong khuôn khổ ngân sách nhà nước cấp hàng năm.

Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt văn kiện dự án.

2. Phê duyệt thoả thuận tài chính Quỹ FSP số 2002-56 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp dành cho dự án “Nâng cao năng lực đào tạo về quản lý tài chính công và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm hỗ trợ hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam”.

Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký với phía Pháp  Thoả thuận tài chính nêu trên./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 71/Cp-QHQT ngày 17/01/2003 của Chính phủ về việc Dự án nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế nhằm hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172