Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 7075/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Quang Tin
Ngày ban hành: 12/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7075/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố TCVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phúc đáp Công văn số 2175/TĐC-TC ngày 02/8/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định đối với 07 dự thảo TCVN về phân bón, Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện chỉnh sửa và biên soạn.

 

STT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1.

TCVN 9283:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Molipden và Sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

2.

TCVN 9284:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Canxi tổng s bng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

3.

TCVN 9285:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

4.

TCVN 9286:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

5.

TCVN 9287:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Coban tổng số bằng phương pháp phhấp thụ nguyên tử ngọn lửa

6.

TCVN 9288:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

7.

TCVN 9289:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ của 07 TCVN nêu trên (slượng in 07 bản trình công b đi với mi tiêu chuẩn; 01 đĩa CD và bản giải trình của Ban soạn thảo), đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN. (TTB 05 b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quang Tin

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115