Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6901/VPCP-KTTH ngày 13/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo Nghị định của Chính phủ về chống rửa tiền

Số hiệu: 6901/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6901/VPCP-KTTH
V/v Soạn thảo Nghị định của Chính phủ về chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Thương mại, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1338/NHNN-TTr ngày 03 tháng 12 năm 2002, soạn thảo Nghị định của Chính phủ về Chống rửa tiền, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Nghị định của Chính phủ về Chống rửa tiền, xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6901/VPCP-KTTH ngày 13/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo Nghị định của Chính phủ về chống rửa tiền

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770
DMCA.com Protection Status