Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6732/VPCP-QHQT ngày 04/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học mới tại tỉnh Bà Rịa-vềng Tầu

Số hiệu: 6732/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6732/VPCP-QHQT
V/v thành lập trường Đại học mới tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Văn phòng Chính phủ nhận được công thư số 13/2002.SWV của Công ty Vabis Indochina Ltd, đề ngày 18 tháng 11 năm 2002 kiến nghị về việc sớm được xem xét dự án thành lập Trường Đại học kỹ thuật Swinburme Vabis theo hình  thức 100% vốn nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Về việc này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đạo tao, trên cơ sở điều kiện cho mở trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần quy định của Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP mà Bộ đang chuẩn bị ban hành và đè án mở đại học dân lập của  tỉnh, làm việc cụ thể với Uỷ ban nhan dân tỉnh Bà Rỵa-Vũng Tỗu để xép thứ tự ưu tiên xây dựng trường đại học của tỉnhm trình Thủ tướn Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM




Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6732/VPCP-QHQT ngày 04/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học mới tại tỉnh Bà Rịa-vềng Tầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.855
DMCA.com Protection Status