Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6705/VPCP-QHQT ngày 03/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế, chính sách Khu Thương mại Lao Bảo

Số hiệu: 6705/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6705/VPCP-QHQT
V/v Thực hiện các cơ chế, chính sách Khu Thương mại Lao Bảo

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, tài chính, Công an,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 4498/TM/PC, ngày 31 tháng 10 năm 2002) về việc báo cáo tóm tắt giải quyết các vướng mắc tại Khi Thương mại Lao Bảo (Tỉnh  Quảng Trị ), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Khu thương mại Lao Bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại tại khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

2. Đối với việc sửa đổi, bổ sung thêm một số chính sách ưu đãi cho Khu Thương mại Lao Bảo, nhất là các chính sách thuế, giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, ngành liên quan thống nhất ý kiến để trình Thủ tưonứg Chính phủ xem xét giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6705/VPCP-QHQT ngày 03/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế, chính sách Khu Thương mại Lao Bảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844
DMCA.com Protection Status