Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6528/VPCP-KTTH ngày 22/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý tài chính cho nhà ga Bộ Tài chính-Cụm cảng hàng không miền Bắc

Số hiệu: 6528/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 22/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6528/VPCP-KTTH
V/v phương án xử lý tài chính cho nhà ga T1 - Cụm cảng hàng không miền Bắc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ tài chính,
- Bộ kế hoạch và đầu tư,
- Bộ giao thông vận tải,

Về đề nghị của Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam (công văn số 293/CHK-TC ngày 08 tháng 3 năm 2002), do Bộ Tài Chính (công văn số 7226/TC-TCDN ngày 02 tháng 7 năm 2002), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6889 BKH/CSHT ngày 28 tháng 10 năm 2002), về phương án xử lý tài chính cho dự án Nhà ga T1-Cụm cảng hàng không miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đối với khoản vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho dự án nhà ga T1 - Cụm cảng hàng không miền Bắc, trước mắt chưa áp dụng biện pháp chuyển vốn vay thành vốn ngân sách Nhà nước cấp; trường hợp Cụm cảng hàng không miền Bắc thực sự khó khăn trong những năm đầu thì giao Quỹ hỗ trợ phát triển xem xét giãn thời gian trả nợ đối với khoản vay này, có chiếu cố thời gian khấu hao thực tế của công trình nhà ga T1 nói trên.

2- Đối với khoản vay thương mại và vay vốn ODA của Cộng hòa Pháp để đầu tư dự án nhà ga T1, Cụm cảng hàng không miền Bắc trả nợ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6528/VPCP-KTTH ngày 22/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý tài chính cho nhà ga Bộ Tài chính-Cụm cảng hàng không miền Bắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status