Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.2a Công văn số 320CV-NHNN14 ngày 16/4/1999

Số hiệu: 650/CV-NHNN14 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 14/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 650/CV-NHNN14

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 650/CV-NHNN14 NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2.2A CÔNG VĂN SỐ 320/CV-NHNN14 NGÀY 16/4/1999

Kính gửi:

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng;
- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định 148/1999/QĐ-TTg ngày 7/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi đoạn đầu điểm b khoản 1 mục II, Điều 1 của Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn;
Căn cứ điểm đ khoản 1 mục I phần B của Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 9/7/1999 của Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sửa đổi và bổ sung: mục cơ chế đảm bảo tiền vay điểm 2.2a công văn số 320/CV-NHNN14 ngày 16/4/1999 về việc thực hiện QĐ số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng NH phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, cụ thể như sau:
- Về cơ chế đảm bảo tiền vay: các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số nội dung sau đây:

+ Đối với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, Ngân hàng cho vay đến 10 triệu đồng, người vay không phải thế chấp tài sản, chỉ nộp kèm theo đơn xin vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trong trường hợp hộ có nhu cầu vay vốn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sử dụng giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về diện tích đất đang sử dụng, không có tranh chấp. Việc Ngân hàng giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nhằm mục đích quản lý, theo dõi, phục vụ tốt việc cho vay, tránh cho vay chồng chéo và nâng cao trách nhiệm của người vay. Các Tổ chức tín dụng xem xét nhu cầu vay vốn thực tế và quyết định mức cho vay phù hợp trong phạm vi mức cho vay tối đa theo quy định hiện hành.

Khi người vay trả nợ đầy đủ, Ngân hàng cho vay hoàn trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi hết thời hạn cam kết trả nợ ngân hàng, nếu hộ vay vốn không trả hoặc không trả đủ nợ, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp thích hợp để thu hồi nợ.

Những hộ gia đình sản xuất nêu trên, bao gồm cả hộ thường trú tại thành thị có đất sản xuất, hộ vay vốn để mở thêm các ngành nghề, chế biến, dịch vụ sản xuất, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, nuôi trồng thuỷ, hải sản.

+ Đối với các hộ sản xuất kinh tế hàng hoá, kinh tế trang trại, Ngân hàng cho vay trên 10 triện đồng và đối với HTX, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện các quy định đảm bảo tiền vay của Ngân hàng thì áp dụng theo quy định của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.2a Công văn số 320CV-NHNN14 ngày 16/4/1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310
DMCA.com Protection Status