Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6466/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6466/BNN-KHCN
V/v Báo cáo tình hình thực hiện NQ số 27/NQ-CP, 12/6/2009 của CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: ………………………………………………………..

Ngày 15/11/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4673/BTNMT-KH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị báo cáo về việc rà soát, kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ. Trong đó, cần nêu rõ các kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; đề xuất các nội dung triển khai trong thời gian tới. Để có số liệu tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo nội dung thuộc phạm vi quản lý liên quan như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật: Báo cáo về việc lập kế hoạch và bố trí kinh phí xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không nằm trong danh mục được phép sử dụng, xử lý các địa điểm bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật … (Mục B. Lĩnh vực bảo vệ môi trường của Nghị định).

2. Văn phòng Thường trực BCĐCTHĐ biến đổi khí hậu: Báo cáo về triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực, chủ động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Cục Trồng trọt: Báo cáo điều chỉnh cơ cấu sản xuất cây trồng phù hợp với diễn biến, tiềm năng nguồn nước, nhất là trong thời kỳ khan hiếm nước ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

4. Cục Chăn nuôi: Báo cáo điều chỉnh cơ cấu vật nuôi phù hợp với diễn biến, tiềm năng nguồn nước, nhất là trong thời kỳ khan hiếm nước ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

5. Tổng cục Thủy lợi: Báo cáo về rà soát nhu cầu dùng nước.

Các đơn vị gửi báo cáo (bằng văn bản) về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 05/12/2010 để tổng hợp báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6466/BNN-KHCN ngày 29/11/2010 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!