Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6359/VPCP-QHQT ngày 23/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Học viện Tài chính do Quỹ ASEM-II tài trợ

Số hiệu: 6359/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6359/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Học viện Tài chính do Quỹ ASEM-II tài trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7647 BKH/KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc cho phép Bộ Tài chính được tiếp nhận và thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho giám đốc doanh nghiệp” trị giá 347.000 USD, trong đó Quỹ tín thác ASEM-II viện trợ không hoàn lại uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) 325.000 USD để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho giám đốc doanh nghiệp.

2. Giao Bộ Tài chính tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với Ngân hàng Thế giới Hiệp định hỗ tợ kỹ thuật (TF 052643).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Công SựVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6359/VPCP-QHQT ngày 23/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Học viện Tài chính do Quỹ ASEM-II tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132