Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6326/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6326/BNN-PC
V/v đề nghị góp ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Thú y năm 2004

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính;
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
- Tổng Cục Thủy sản.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 3399/TB-BNN-VP ngày 11/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ. Vụ Pháp chế được Bộ trưởng giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004 để đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, mục A phần VIII của phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước 31/11/2010. Đến nay, Vụ Pháp chế đã nghiên cứu, rà soát các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh Thú y năm 2004 (Phụ lục gửi kèm theo Công văn này).

Để thống nhất ý kiến trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định, Vụ Pháp chế đề nghị Quý đơn vị tham gia góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thú y năm 2004.

Văn bản góp ý của Quý đơn vị xin gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 24 tháng 11 năm 2010 để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6326/BNN-PC ngày 19/11/2010 đề nghị góp ý kiến nội dung sửa đổi Pháp lệnh Thú y năm 2004 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.991

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!