Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6324/VPCP-QHQT ngày 13/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc Hiệp định Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Việt Nam - Mông Cổ

Số hiệu: 6324/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6324/VPCP-QHQT
V/v Hiệp định Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Việt Nam - Mông Cổ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4260/BNN-HTQT ngày 4 tháng 11 năm 2002) về việc xin phê duyệt Hiệp định Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Việt Nam - Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và  Chính phủ Mông Cổ về hợp tác  trong lĩnh vực kiểm dịch và Bảo vệ thực vật ký tại Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2002.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục thông báo việc Chính phủ ta phê duyệt Hiệp định trên với phía Mông Cổ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6324/VPCP-QHQT ngày 13/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc Hiệp định Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Việt Nam - Mông Cổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755
DMCA.com Protection Status