Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6319/VPCP-KTTH ngày 12/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn

Số hiệu: 6319/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 12/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6319/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí đảm bảo ổn định tình hình an ninh,chính trị trên địa bàn

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Phú Yên

 

Về đề nghị của các tỉnh: Gia Lai (công văn số 1707/UB-TH ngày 31 tháng 10 năm 2002); Phú Yên (công văn số 1050/UB ngày 30 tháng 10 năm 2002), về việc hỗ trợ kinh phí đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét giải quyết đề nghị của các tỉnh: Gia Lai và Phú Yên tại các công văn nêu trên theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi để các Tỉnh thực hiện  tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Tài chính, Công an,  Quốc phòng, Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai và Phú Yên biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6319/VPCP-KTTH ngày 12/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720
DMCA.com Protection Status