Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6315/BKH-TH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6315/BKH-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6315/BKH-TH
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP và các cơ quan trung ương khác;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 91, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

 

Căn cứ Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, các bộ, ngành và địa phương cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo ngành, lĩnh vực phụ trách, và gửi dự thảo báo cáo kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 7 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 8 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của hầu hết các bộ, ngành và địa phương.

Để kịp tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 9 năm 2009, đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo ngành, lĩnh vực phụ trách và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 8 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTg);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6315/BKH-TH ngày 20/08/2009 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250