Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6289/VPCP-VX ngày 11/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy

Số hiệu: 6289/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 11/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6289/VPCP-VX
V/v: Đề nghị của Thành phố
Hồ Chí Minh về việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (báo cáo  số 60/BC-UB ngày 17 tháng 09 năm 2002 và công văn số 3163/UB-VX ngày 17 tháng 09 năm 2002), và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3579/LĐTBXH-PCTNXH ngày 21 tháng 11 năm 2002) về việc cho thành phố Hồ Chí Minh tổ chức việc tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, giáo dục dạy nghề cho đối tượng cai nghiện theo quy trình 2 giai đoạn và một số chính sách ưu đãi đối với những cơ sở lao động sản xuất phục vụ công tác cai nghiện ma tuý và giải quyết vấn đề việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến:

1. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu những đề nghị vượt quá quy định của pháp luật hiện hành của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo và đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm mô hình cai nghiện theo 2 giai đoạn như đề nghị nêu trên.

2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề nghị miễn, giảm thuế cho các cơ sở lao động sản xuất với mục đích hỗ trợ công tác cai nghiện và giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6289/VPCP-VX ngày 11/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status