Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6258/VPCP-KG ngày 17/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên trung học cơ sở

Số hiệu: 6258/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6258/VPCP-KG
V/v tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11275/KHTC ngày 10 tháng 11 năm 2003 và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6841 BKH/KHGDTN & MT ngày 07 tháng 11 năm 2003 về việc mở rộng phạm vi tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên của dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc mở rộng vùng tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên trung học cơ sở với những tỉnh còn thiếu giáo viên trung học cơ sở; nâng số lượng tỉnh được thủ hưởng hoạt động đào tạo nguồn của dự án lên 21 tỉnh. Để tập trung tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên cho các tỉnh thuộc phạm vi dự án, tiêu chuẩn tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên phải điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của dự án, không chỉ tuyển học sinh phổ thông mà còn phải tạo điều kiện tuyển những giáo viên dang dạy trung học cơ sở tại các tỉnh thuộc phạm vi 21 tỉnh được chọn và có nhu cầu học tập vươn lên đạt chuẩn giáo viên trung học cơ sở.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát lại các chính sách đang áp dụng cho việc đào tạo giáo viên trung học cơ sở, kể cả việc xây dựng lai tiêu chuẩn tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên và các hoạt động khác thuộc dự án, nhằm thực hiện các mục tiêu của dự án đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quý Bộ biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6258/VPCP-KG ngày 17/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tuyển sinh tạo nguồn đào tạo giáo viên trung học cơ sở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217