Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6212/VPCP-QHQT ngày 07/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký kết dự án HIV/AIDS viện trợ của CHLB Đức / KfW

Số hiệu: 6212/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6212/VPCP-QHQT
V/v Ký kết dự án HIV/AIDS viện trợ của CHLB Đức/ KfW

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 9384/YT-KH ngày 1/11/2002 về việc ký kết dự án "Tăng cường các can thiệp dự phòng HIV/AIDS/STI tại Việt Nam", viện trợ ODA không hoàn lại  của Chính phủ CHLB Đức, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý giao Bộ Y tế ký với phía CHLD Đức: Các Thỏa thuận Tài chính và Dự án và các văn bản liên quan khác của dự án phòng chống HIV/AIDS/STI, tổng giá trị tài trợ là 6.646.794,46 EUR.

- Giao Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS và cân đối với các nguồn viện trợ phòng chống HIV/AIDS khác để quyết định danh mục các địa phương và quy mô tiếp nhận tài trợ của dự án này.

- Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan  tổ chức triển khai thực hiện dự án và bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo đúng quy định tại Nghị định 17/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6212/VPCP-QHQT ngày 07/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký kết dự án HIV/AIDS viện trợ của CHLB Đức / KfW

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836
DMCA.com Protection Status