Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6205/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6205/BNN-KHCN
V/v đề xuất hướng nghiên cứu phù hợp của đề tài tôm lúa

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, căn cứ kiến nghị của Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ nâng cao năng suất và hiệu quả luân canh tôm lúa vùng bán đảo Cà Mau” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II xây dựng, Bộ có một số ý kiến như sau:

- Hiện nay đã có mô hình nuôi tôm sinh thái ở ruộng lúa đạt năng suất tôm 200 - 250kg/ha vì vậy đề tài cần thực hiện theo hướng hoàn thiện công nghệ để tăng năng suất lên gấp hai (tăng tỷ lệ sống, tăng mật độ…). Đề nghị chủ nhiệm không nên đề xuất nghiên cứu theo hướng dẫn đầu tư cải tạo mô hình luân canh vì không khả thi khi nhân rộng.

- Đề nghị Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II đề xuất lại hướng nghiên cứu phù hợp hơn cho đề tài trên và gửi hồ sơ về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 20/11/2010. Quá thời hạn trên nếu không nhận được thuyết minh đã chỉnh sửa, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường coi như tổ chức, cá nhân trúng tuyển sẽ không tham gia thực hiện đề tài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II biết và thực hiện./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Vụ TC (p/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Giang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6205/BNN-KHCN ngày 11/11/2010 đề xuất hướng nghiên cứu phù hợp của đề tài tôm lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.189

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!