Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6163/VPCP-VX ngày 05/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Trường kỹ thuật Cao Thắng nhận viện trợ của Nhật Bản để xây dựng thành trường dạy nghề trọng điểm

Số hiệu: 6163/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6163/VPCP-VX
V/v: tạo điều kiện cho Trường Kỹ thuật Cao Thắng nhận viện trợ của Nhật Bản để xây dựng thành trường dạy nghề trọng điểm

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 4263/VC-HTQT ngày 30 tháng 10 năm 2002) và ý kiến của Tổng cục Dạy nghề (công văn số 600/TCDN-KHTC ngày 29 tháng 10 năm 2002) về việc tạo điều kiện cho Trường Kỹ thuật Cao Thắng tiếp nhận viện trợ không hoàn lại tài khóa 2004 của Chính phủ Nhật Bản để đầu tư xây dựng thành trường kỹ thuật trọng điểm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002, Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thống nhất ý kiến, trả lời cho Chính phủ Nhật Bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Kỹ thuật Cao Thắng tiếp nhận viện trợ không hoàn lại tài khóa 2004, xây dựng trường Cao Thắng thành trường trọng điểm trong hệ thống các trường đào tạo nghề.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6163/VPCP-VX ngày 05/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Trường kỹ thuật Cao Thắng nhận viện trợ của Nhật Bản để xây dựng thành trường dạy nghề trọng điểm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status