Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 615/TĐKT ngày 02/08/2002 của Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước về việc xây dựng tiêu chuẩn Khen thưởng thành tích áp dụng có hiệu quả công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm

Số hiệu: 615/TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước Người ký: Cao Kim Hường
Ngày ban hành: 02/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 615/TĐKT
V/v: Xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng thành tích áp dụng có hiệu quả công nghệ tiến tiến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức nghề nghiệp,
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Ngày17 tháng 5 năm 2002, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá IX (Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg). Trong quyết định tại Điểm IV Mục B có ghi" Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Văn Hoá- Thông tin trình Chính phủ ban hành quy định về khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác áp dụng có hiệu quả công nghiệp tiên tiến, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm"

Ban hành quy định về khen thưởng của Chính phủ theo nội dung nói trên sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2002. Để quy định tiêu chuẩn khen thưởng về thành tích áp dụng có hiệu quả công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, sát thực với từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh, đề nghị các Bộ ngành, đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức nghề nghiệp ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng các tiêu phí, để đánh giá các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức có thành tích về áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm: chú ý xây dựng tiêu chí đi kèm theo từng hình thức khen thưởng theo Bằng khen của Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương và Huân chương của Chủ tịch nước; đồng thời ngoài hình thức khen Bằng khen của Bộ, tỉnh, thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương của Nhà nước có kiến nghị thêm hình thức gì nữa không.

- Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh tế, xã hội để thực hiện thắng lợi nghị Quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung tiêu chí khen thưởng phong phú lại đòi hỏi xây dựng khẩn trương trong một thời gian ngắn ở từng lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất kinh doanh ...Vì vậy, nhận được văn bản này đề nghị các đồng chí lãnh đạo quan tâm chỉ đạo khẩn trương triển khai nghiên cứu và gửi văn bản (tiêu chí đánh giá thành tích, kiến nghị thêm hình thức khen thưởng) cho Viện Thi đua- Khen thưởng Nhà nước trước ngày 10 tháng 9 năm 2002 để Viện cùng Bộ Văn hoá- thông tin tổng hợp, dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi xin chân thành cám ơn!

 

 

VIỆN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC
VIỆN TRƯỞNG
Cao Kim Hường

 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO

Văn bản số 615/HĐKT ngày 02/8/2002

GỢI Ý VỀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ÁP DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM

I- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỂ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1- Chú ý tới các lĩnh cực nghiên cứu, áp dụng từng loại công nghệ tiên tiến, áp dụng ở ngành và địa phương như:

+ Công nghệ sinh học:

+ Công nghệ vật liệu mới:

+ Công nghệ điện, điện tử:

+ Công nghệ viễn thông:

+ Thăm dò khai thác:

+ Các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến khác đang và sẽ áp dụng

2- Nhìn vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng đang và sẽ có thành tích trong từng mặt phát triển:

+ Tập thể, cá nhân ở lĩnh vực nghiên cứu;

+ Tập thể, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông v.v...

 Xem xét từng đối tượng có thành tích:

+ Công nhân, nông dân, ngư dân, diêm dân v.v...

 + Trí thức (nhà khoa học): người nước ngoài v.v...

II- XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỂ KÈM THEO MỨC KHEN THƯỞNG:

1- Tiêu chí chung:

 a/ Hiệu quả kinh tế (tăng trưởng sản xuất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận).

 b/ Hiệu quả xã hội (lao động việc làm cho toàn xã hội đem lại hiệu quả kinh tế cho mọi người sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế vùng, địa phương, cả nước, văn minh xã hội v.v... mang lại danh dự của Việt Nam trên trường quốc tế v.v...)

c/ Hiệu quả vì an ninh, quốc phòng v.v...

2- Tiêu chí cụ thể theo từng mức độ khen thưởng:

a/ Hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tới mức nào thì huyện khen, tỉnh khen, Bộ khen, Thủ tướng khen và Chủ tịch nước khen.

Ví dụ: áp dụng công nghệ mới làm tăng chất lượng sản phẩm, thay thế được hàng nhập ngoại song chưa xuất khẩu được, thu hút lao động chưa nhiều, đóng góp cho ngân sách chưa nhiều thì mới đạt ở mức bằng khen của tỉnh chẳng hạn.

b/ Nếu kiến nghị thêm hình thức khen thưởng thì cũng nêu rõ tiêu chuẩn khen thưởng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 615/TĐKT ngày 02/08/2002 ngày 02/08/2002 của Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước về việc xây dựng tiêu chuẩn Khen thưởng thành tích áp dụng có hiệu quả công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202