Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6101/VPCP-QHQT ngày 31/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH WINYE (Đồng Nai)

Số hiệu: 6101/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 31/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6101/VPCP-QHQT
V/v Kiến nghị của Công ty
TNHH WINYE (Đồng Nai)

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Công an
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Về đề nghị của Công ty TNHH WINYE tại công văn số 25/CV ngày 12 tháng 8 năm 2002 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét việc đăng ký lưu hành các sản phẩm xe vận tải đa năng dùng trong nông nghiệp: trên cơ sở ý kiến các cơ quan liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6529BKH/QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2002, Bộ Giao thông vận tải công văn số 3509/GTVT-KHCN ngày 25 tháng 9 năm 2002, Bộ Công nghiệp tại công văn 3540/CV-CNCL ngày 16 tháng 9 năm 2002, Bộ Công an tại công văn số 1491 CV-BCA (V11) ngày 17 tháng 9 năm 2002), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cơ quan điều chỉnh giấy phép đầu tư cho Công ty WINYE) yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của giấy phép đầu tư, đảm bảo các công năng của sản phẩm theo đúng quy định tại giấy phép và đăng ký chất lượng tại cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm cơ khí trong nông nghiệp. Không cho phép lắp ráp, sản xuất xe ô tô tham gia giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6101/VPCP-QHQT ngày 31/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH WINYE (Đồng Nai)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734
DMCA.com Protection Status