Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 61/BVTV-QLT năm 2017 về tạm dừng đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 61/BVTV-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/BVTV-QLT
V/v tạm dừng đăng ký thuốc BVTV trên lúa

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV;
- Trung tâm KĐ và KN thuốc BVTV phía Bắc, phía Nam.

 

Sau khi rà soát, đánh giá Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam, cho thấy hiện nay số lượng thuốc bảo vệ thực vật đăng ký sử dụng trên lúa quá nhiều (3291 tên thương phẩm, chiếm khoảng 3/4 tổng số tên thương phẩm được đăng ký trong Danh mục). Với số lượng thuốc BVTV sử dụng trên lúa như trên đảm bảo đáp ứng đủ và thậm chí thừa so với nhu cầu sản xuất lúa. Trước thực trạng trên, Cục Bảo vệ thực vật đã báo cáo Bộ trưởng chủ trương cho tạm dừng đăng ký thuốc BVTV sử dụng trên lúa và được Bộ trưởng đồng ý. Cục Bảo vệ thực vật thông báo như sau:

K từ ngày 10 tháng 01 năm 2017:

1. Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đối với các thuốc BVTV đăng ký phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa.

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm đối với các Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV đã được cấp phép để thực hiện khảo nghiệm phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa.

3. Các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm và thống kê cụ thể các trường hp chưa, đã và đang thực hiện khảo nghiệm đối với các thuốc BVTV phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa. Yêu cầu báo cáo về Cục BVTV trước ngày 20/1/2016 để có giải pháp xử lý kịp thời.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Croplife Việt Nam, VIPA;
- Phòng KH (đăng website Cục);
- Lưu VT, QLT.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PLANT PROTECTION DEPARTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 61/BVTV-QLT
Regarding the suspension of registration of pesticides used for rice

Ha Noi, January 11, 2017

 

To:

- Individuals and organizations trading in pesticides;
- Northern and Southern Pesticide Control and Testing Centers.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 61/BVTV-QLT ngày 11/01/2017 về tạm dừng đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250