Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thực hiện Quyết định số 985/TTg

Số hiệu: 6075/KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6075/KTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6075/KTN NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 985/TTG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (Công văn số: 958/1997/ CV-NHNN1 ngày 24 tháng 11 năm 1997) và nhằm thống nhất thực hiện Quyết định số 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất các tỉnh ven biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Nguồn vốn để cho vay theo quy định tại Điều 12 được sử dụng từ nguồn 2000 tỷ đồng Nhà nước dành cho dân vay theo quy định tại Điều 6.

2. Việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước dành cho dân vay (2000 tỷ đồng) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh xét duyệt danh sách các đối tượng và mức vay cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các Ngân hàng Thương mại cho vay trực tiếp theo mục tiêu đã được quy định không phải qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chỉ tiêu.

3. Về xử lý việc khoanh nợ của Quỹ tín dụng nhân dân theo Điều 10, đồng ý như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 958/1997/CV-NHNN1 ngày 24/11/1997, Ngân hàng Nhà nước làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để xác định nguồn ngân sách hỗ trợ báo cáo Thủ tướng quyết định.

4. Việc xử lý bù hụt thu theo Điều 14 được quy định cụ thể như sau: Bộ Tài chính xử lý bù hụt thu ngân sách năm 1997 cho các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 để bảo đảm 100% nhiệm vụ chi thường xuyên và chi xây dựng cơ bản tập trung theo dự toán được duyệt.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện Quyết định số 985/TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status