Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 607/BNN-TY giải trình cơ sở tính toán kinh phí thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y, giai đoạn 2012-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 607/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/BNN-TY
V/v giải trình cơ sở tính toán kinh phí thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y, giai đoạn 2012-2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Sau khi nghiên cứu đề nghị của Văn phòng Chính phủ về cơ sở tính toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y, giai đoạn 2012-2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình như sau:

1. Về cơ sở tính toán kinh phí thực hiện Đề án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo “Đánh giá thiếu hụt của ngành Thú y Việt Nam” do Tổ chức Thú y Thế giới thực hiện năm 2010. Số liệu trong bản đánh giá được thu thập từ 63 tỉnh thành phố, các cơ quan quản lý thú y. Định mức chi tiêu trong báo cáo được áp dụng theo các văn bản hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước do các Bộ ngành liên quan ban hành theo từng nội dung cụ thể.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giá trị khái toán kinh phí của đề án mang tính định hướng về nguồn và cơ cấu; khi phê duyệt từng nhiệm vụ cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ căn cứ vào chế độ chính sách của nhà nước ở từng thời điểm để phê duyệt.

2. Đối với cơ sở tính toán tổng kinh phí và phần cơ chế đầu tư: Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án là 3.841 tỷ đồng; hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kêu gọi và huy động được 1.102,35 tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế. Ngoài số kinh phí đề xuất chi từ nguồn ngân sách nhà nước; một số tổ chức, nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là Tổ chức thú y thế giới đã cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn ODA để thực hiện các hoạt động cụ thể trong Đề án khi được Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kinh tế ngành (VPCP);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 607/BNN-TY giải trình cơ sở tính toán kinh phí thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y, giai đoạn 2012-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253