Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 60/CP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/CP-NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/CP-NN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135

Kính gửi:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (công văn số 1039/UBDTMN-BTK ngày 26 tháng 12 năm 2001) về việc kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công trình thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép các tỉnh được kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (bao gồm cả vốn cơ sở hạ tầng dự án định canh định cư chuyển sang), dự án xây dựng Trung tâm cụm xã của kế hoạch năm 2001 thuộc Chương trình 135 sang thực hiện đến hết tháng 3 năm 2002; nếu đến thời điểm này còn công trình chưa hoàn thành thì nguồn vốn công trình đó được chuyển sang kế hoạch năm 2002 và quyết toán vào ngân sách năm 2002.

2. Giao Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh có chương trình tăng cường sự chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình và đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 60/CP-NN ngày 10/01/2002 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư chương trình 135

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!